TIETOA YRITYKSESTÄMME

Toiminta-ajatuksenamme on palvella asiakkaitamme asiakaslähtöisesti ja asiakkaiden tarpeista lähtevien toimintamallien mukaisesti, sekä kehittää jatkuvasti alan toimintamalleja koko kiinteistönvälitysalaa palveleviksi ratkaisuiksi.

Kiinteistönvälitysalan toimintamallien kehittämisestä esimerkkinä on Houses4U Oy:n perustajan Seppo Kinnusen merkittävä rooli jo vuonna 2007 lanseeratun Tarjouskauppa-mallin ideoinnissa, kehittämisessä, henkilökunnan kouluttamisessa ja toiminnan jalkauttamisessa.

Perinteisen kiinteistönvälityspalvelun rinnalle Houses4U Oy toi asunnon omistajille mahdollisuuden osallistua myyntitapahtumaan esittelemällä itse myytävän asunnon. Tämä kiinteistönvälityksen uusi toimintamalli lähti ostavien asiakkaiden perustellusta halusta saada myytävistä kohteista enemmän ja seikkaperäisempää tietoa. Erityisesti tälle toimintamallille ilmeni kysyntää omakoti-, rivitalo- ja perheasuntojen myyntitilanteissa sekä loma-asuntokaupassa.

Valitsetpa perinteisen tai uuden toimintamallimme asunnon myynnissä, saat osaavaa ja kokenutta palvelua. Olemme kaikki suorittaneet LKV-tutkinnon. Toimintamme perustuu tinkimättömään, rehelliseen, pitkäjänteiseen ja aktiiviseen toimintaan asiakkaidemme hyödyksi ja takaa näin turvallisen asuntokaupan.

Tervetuloa asiakkaaksemme!

Teemme yhdessä enemmän!

Tilaa arviokäynti

 

KiinteistÃ?Æ?Ã?â??Ã?â? Ã¢â?¬â?¢Ã?Æ?ââ?¬Å¡Ã?â??Ã?¶nvÃ?Æ?Ã?â??Ã?â? Ã¢â?¬â?¢Ã?Æ?ââ?¬Å¡Ã?â??Ã?¤litys Houses4U, Helsinki Espoo Vantaa

Yrityksen perustajana on yli 36 vuotta kiinteistönvälitysalan eri tehtävissä toiminut Seppo Kinnunen.

Houses4U Oy LKV
Pykälätie 13 b, 00690 Helsinki, Puh. 010 322 7600, infouses4u.fi
» Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)